Dokumentacja

Spójrz na przykłady wyleczonych przypadków i zobacz jak Terapia Hydro Ozonowa może być szeroko używana

Uszkodzenie pochewki ścięgnowej - koń sportowy , skokowy - poziom 140 cm

1. 05.09.2016 na echogramie wykonanym w projekcji poprzecznej widoczna jest zwiększona ilość płynu w pochewce ścięgnowej wspólnej dalszej kończyny piersiowej 9,8 x 6,4mm, pogrubienie ściany pochewki ścięgnowej 2,8mm i obrzęk tkanki podskórnej 5mm, więzadło pierścieniowe w granicach normy

2. 07.10.2016 na echogramie widoczna jest mniejsza ilości płynu w pochewce ścięgnowej w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca 6,5mm: pochewka ścięgnowa 1,9mm, podskórze 2,4mm

3. 04.11.2016 na echogramie widoczna jest poprawa: mniej płynu w pochewce ścięgnowej 5mm, utrzymuje się pogrubiona ściana pochewki ścięgnowej 2,7mm

4. 06.12.2016 na echogramie widoczne jest zmniejszenie ilości płynu w pochewce ścięgnowej w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca 2,1mm, brak obrzęku podskórza

2020 rok - obecnie koń startuje z powodzeniem w konkursach skokowych na poziomie 130 - 140 cm

Przypadek drugi

Obraz USG przedstawia uszkodzenie ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców,

Badanie kontrolne USG wykonane po miesiącu. Widoczny wzrost wysycenia

Badanie kontrolne USG wykonane po trzech miesiącach od pierwszego.


Przypadek trzeci

Na obrazach USG widoczne uszkodzenie ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców, zmniejszona echogeniczność. Po lewej stronie obraz poprzeczny po prawej podłużny.

Badanie kontrolne USG wykonane po dwóch miesiącach od urazu. Widoczny wzrost wysycenia echogeniczności w obszarach uszkodzenia. Po lewej stronie przekrój poprzeczny po prawej podłużny.

Kolejne badanie kontrolne USG wykonane po 4 miesiącach od uszkodzenia. Widoczny wzrost wysycenia echogeniczności w obrębie uszkodzenia.


Przypadek czwarty

Na obrazie USG widoczny echogeniczny obszar w obrębie pochewki ścięgnowej wspólnej.

Badanie kontrolne USG wykonany dwa miesiące od poprzedniego. Widać wyraźnie zmniejszenie złogów echogenicznych. Obszar zaznaczony strzałakami.


Przypadek piąty


Przypadek szósty


Przypadek siódmy


Przypadek ósmy

USG wykonane w dniu 17.12.2019 r. Widoczny obszar o zmniejszonej echogeniczności (zaznaczony strzałką). Uszkodzenie ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców.

USG kontrolne wykonane w dniu 07.02.2020 r. Uszkodzony obszar ulega zmniejszeniu (strzałka). Poprawa stanu.


dr n. wet. Radomir Henklewski
specjalista chorób koni
specjalista chirurg

Katedra Chirurgii Weterynaryjnej
Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, Polska

EUIPO

Registered Community Design Patent

EUIPO RDC 001468995-0001
EUIPO RDC 001449722-0001

Kontakt